Home

 

 

"Hoe ver we ook van het pad zijn afgedwaald,

die ene stap in de goede richting kan alles veranderen"

Dit ben ik:

 

In mijn professioneel en privéleven ondervond ik dat (familiale) conflicten zelden door de wet of het recht écht opgelost kunnen worden. Gelijk krijgen isvaak niet genoeg om (terug) gelukkig te worden. Als het gaat over gevoelens, bestaat er dan wel zoiets als gelijk en ongelijk....?

 

Sedert 2013 besliste ik dan ook ten volle mijn hart voor bemiddeling te volgen, nadat ik als advocate de jaren voordien de nodige juridische kennis opdeed.

Als familiaal bemiddelaar komen mensen onder meer bij mij terecht voor:

- het samen uitwerken van scheidingsovereenkomsten, met een van A tot Z - afhandeling (goedkeuring door de rechtbank, samenwerking met notaris bij overdracht onroerend goed,....)

- het samen uitwerken of herbekijken van ouderschapsovereenkomsten & -plannen

- informatie en raad wanneer bemiddeling niet mogelijk is, maar ze wel escalatie van het conflict willen vermijden

- relatiebemiddeling om na te gaan of een relatie nog kan en zoja hoe

- het oplossen van conflicten en spanningen binnen het (nieuw / zelf samengesteld) gezin, of ruimere families

Vanuit mijn hart voor kinderen hoop ik verder ouders te inspireren om de negatieve gevolgen van een scheiding voor hun kinderen zo beperkt mogelijk te houden.

Ik hou me dus graag bezig met positief ouderschap na scheiding. Daarover gaat ook ons Boek "Living Together Apart", Lannoo, 2013.

Naast mijn werk als familiaal bemiddelaar, geef ik (veelal samen met collega's) vormingen over (de gevolgen van) scheiding, ouderschap na scheiding, opgroeien in éénoudergezinnen, opgroeien in een nieuw samengesteld gezin,....

 

Contacteer mij gerust voor een antwoord op je vragen: contact@maaikegoyens.be

 

Maaike

 

"We hoeven niet allemaal dezelfde overtuiging te hebben, want we zijn

allemaal verschillend."

 

 

"Het is niet mogelijk een volgende stap te zetten, als je voet nog kleeft aan de vorige"

 

 

" Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zal je hem nooit meer op zien gaan."

 

"Don't cry because it's over,

Smile because it happened"

 

"The best way to predict the future is to create it"

 

"It always seems impossible, until it's done"

 

 

"May you choices reflect your hopes, not your fear."

 

 

"Accept the things you cannot change!

But change the things you

cannot accept!"

Maaike Goyens

 

Boomkensstraat 55/1

3500 HASSELT

 

contact@maaikegoyens.be

 

+32477 79 66 19

Never give up believing in happy endings.

Samen sterker: Het Relatie- en Familiehuis

 

Sedert 1 september 2014 kreeg mijn samenwerking met gelijkgestemde collega's een duidelijker kader .

 

Ons "Relatie- & Familiehuis", dat is een bundeling van bemiddelaars, therapeuten, juristen, maatschappelijk assistenten,....met elk kennis en ervaring op vlak van conflictoplossing binnen families en relaties.

 

Wij willen mensen helpen:

 

-scheiden met respect voor elkaar, met veel oog voor het belang van kinderen &ook voor zichzelf, met kennis van het juridisch kader,….door via bemiddeling een volledige scheidingsregeling uit te werken

 

- door hen als ouders te verbinden bij het uitwerken van een goede ouderschapsregeling, tijdens en na een scheiding

 

-Met samen of alleen een antwoord te zoeken op relationele vragen van allerlei aard, met focus op een oplossing eerder dan het probleem.

 

-Met zoeken naar de fundamenten om relaties te herstellen, conflicten op te lossen: met een partner, met kinderen, met zussen & broers, met de andere ouder,….

 

-In het accepteren wat was en verder te gaan

 

-Door inzicht, informatie en antwoorden te bieden over elke mogelijke hindernis, vraag of uitdaging binnen een relatie en/of familie

 

 

Dit is mijn visie:

 

Een familieconflict, een scheiding, relatiemoeilijkheden, .... zijn altijd en voor alle betrokkenen pijnlijk.

Ik geloof dat een oplossing die ieder kan aanvaarden altijd beter is dan de oplossing die wordt opgedrongen door één of opgelegd door een derde persoon.

 

Vandaar mijn keuze om van bemiddeling mijn beroep te maken, nadat ik als advocate de nodige ervaring opdeed van en in het juridisch systeem.

 

Ik bemiddel nu met passie en met respect voor ieder, met kennis van het juridisch kader van ouderschaps- en scheidingsregelingen, en met altijd in het bijzonder aandacht voor de positie van kinderen.

 

Ik stelde vast dat mensen in scheiding of nadien vaak ook andere vragen hebben: rond zichzelf, rond de kinderen,....

Of dat zijzelf of hun kinderen hulp van een psycholoog of therapeut kunnen gebruiken in het aanvaardings- of verwerkingsproces.

Het werd mijn droom dat in één huis aan te bieden.

 

De stap naar samenwerking was dus vlug gezet, ons Relatie- & Familiehuis werd op die manier een feit. We zijn er nog volop aan aan het bouwen, en houden jullie graag verder op de hoogte in de toekomt.

 

Dit is mijn passie:

 

Naast mijn missie om mijn steentje bij te dragen aan een gelukkiger wereld tout court, is het geluk van kinderen mijn grootste drijfveer.

 

In scheidingssituaties lijden kinderen wel eens, en daar verandering in brengen is mijn hoogste doel. De kinderen van vandaag zijn de ouders van morgen. Door ouders van vandaag te inspireren hoop ik dat scheidingskinderen van morgen niet meer lijden.

 

 

Maaike